Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng
Ngày đăng: 06/09/2021 05:14 PM

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

 

2. Truy cập

3. Quyền sở hữu trí tuệ

4. Thương hiệu

5. Hành vi nghiêm cấm

6. Đóng góp của thành viên

7. Giám sát và Thi hành

8. Tiêu chuẩn nội dung

9. Vi phạm bản quyền

10. Dựa vào thông tin cung cấp

11. Từ chối các bảo đảm

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Hotline: 0907777850
icon zalo Zalo SMS: 0907777850 Chỉ đường